اخبار > 21تا 22 ارديبهشت ماه 1393 نخستین کنگره مدیریت شهری و شوراهای کشور


  چاپ        ارسال به دوست

21تا 22 ارديبهشت ماه 1393 نخستین کنگره مدیریت شهری و شوراهای کشور

برگزارکننده : مرکز همایش های توسعه ایران
مسئول : محسن رسولی
تلفن : 01512259334 01512263652 01512251727 02133699093 09118595549
محورهای همایش :
مدیریت گردشگری :
•    شناسايي جاذبه هاي اكوتوريستي و ژئوتوريسمي
•    تحليل سطح كمي و كيفي تجهيزات و تسهيلات توريستي
•    محدوديت ها و موانع و نيازهاي توسعه توريسم در مناطق
•    رابطه بين فرهنگ و گردشگري
•    راهكارهاي مناسب براي مديريت گردشگري كشور
•    تاثيرات فرهنگي و اجتماعي صنعت گردشگري برروي محيط هاي گردشگري
•    ارايه راهكارهايي براي ايجاد صنعت گردشگري پايدار درايران
•    توسعه توريسم و توريسم پذيري
•    نقش درآمدي توريسم بر توسعه كشورها
•    بررسي نقش توريسم و ژئوپليتيك گردشگري در روند توسعه كشورها
•    بررسي  توسعه پايدار دربرنامه ريزي جهانگردي
•    بررسي نقش برنامهر يزي و مديريت در توسعه پايدار گردشگري
•    بررسي چالشها و فرصت هاي پيش روي توسعه صنعت جهانگردي با رويكرد توسعه پايدار درايران
•    مديريت صحيح در توسعه صنعت جهانگردي و رابطه متقابل برنامه ريزي گردشگري و توسعه پايدار
•    بررسی قتصادي،اجتماعي و فرهنگي گردشگري در جامعه
•    بررسي گردشگري و برنامه ريزي شهري
•    بررسي جايگاه و نقش گردشگري و برنامه ريزي شهري به عنوان راهي براي توسعه اقتصادي
•    ارائه راهبردهاو راهكارهايي جهت توسعه گردشگري شهري
•    بررسي نقاط قوت و ضعف گردشگري شهري
•    مطالعه و بررسي علل عقب ماندگي و كندي روند توسعه ي گردشگري در كشور
•    بررسي نقش گردشگري پايدار روستايي در ايجاد توسعه پايداري
•    شناخت فرايندهاي جهاني شدن و تاثير آن بطور مستقيم و غيرمستقيم برصنعت گردشگري
•    نقش برندگذاري شهري درجذب گردشگران به شهر
•    راهكارهايي براي رشد گردشگري درايران
•    بررسي نقش صنعت گردشگري به عنوان يك صنعت مولد و اشتغال زا
•    بررسی وضعيت عوامل بازاريابي در صنعت گردشگري
•    بررسی پيشنهادات و راهبردهايي براي توسعه منطقه  گردشگری
•    بررسی موثرترين راه كاهش تاثيرات منفي گردشگري و  رفتن به سمت گردشگري پايدار
•    بررسي جايگاه جاذبه هاي متنوع موثر برتوسعه اكوتوريسم
•    مدیریت شهرالکترونیک :
•    شناخت و تبيين مفهوم شهر هوشمند و ارتباط آن با لايه هاي موجود فضايي
•    بررسي تاثيرات اختراعات الكترونيكي، سخت افزارها و نرم افزارهاي كامپيوتري بر فضاي مناطق و شهرها
•    بررسي ويژگي ها و ساختار شهرالكترونيك، روشها و مدلهاي مربوط به پياده سازي آن
•    بررسي كاربرد و نحوه استفاده از خدمات لايه هاي مختلف رايانش ابري درشهر الكترونيك
•    نقش آموزش در دولت الكترونيك
•    ارائه مدل شهر الكترونيكي با الزامات فرهنگي
•    آماده سازي بستر فرهنگي شهر الكترونيكي
•    بررسی نقش و ضرورت ايجاد شهر الكترونيك در توسعه پايدار
•    نقش و ضرورت حركت به سوي استقرار شهرالكترونيك جهت نيل به توسعه پايدار
•    آشنايي با مفهوم شهر الكترونيك و بررسي زيرساختهاي لازم جهت ايجاد يك شهر مجازي
•    چگونگي ارتقاي كيفيت سرويس هاي الكترونيك
•    بررسی فناوري اطلاعات و ارتباطات جهت  ارتقاء مشاركت مردم و تعامل بهتر بين مديريت شهري و شهروندان در ابعاد مختلف
•    فراهم كردن دسترسي شهروندان به اطلاعات جامع، كامل، مناسب و به موقع در قالبهاي متنوع و جذاب
•    بررسي مفاهيم شهرالكترونيك و اعتماد سازي الكترونيكي و نقش اعتمادسازي الكترونيكي را در مورد شهر الكترونيك
•    تحليل نقاط ضعف شهر الكترونيك در زمينه اعتماد و نحوه رفع اين موانع و مشكلات و راهكارهاي ايجاد اعتماد در شهرها
•    تشريح جايگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات دردوركاري
•    بررسي شبكه هاي پهن باند بي سيم و زيرساخت مورد نياز يك شهر الكترونيكي
•    تحليل و بررسي مزاياي شهر، شهرداري و شهروند الكترونيك
•    ارائه طرح ايجاد سامانه سلامت الكترونيك در ايران
•    مدیریت شهری :
•    کیفیت محیط شهری و نقش آن در ارتقاء رضایت شهروندان
•    مشارکت‌های مردمی و نقش آن در توسعه مدیریت شهری
•    تأثیر مدیریت امکانات شهری بر فرهنگ شهروندی
•    چالش‌های فرهنگی شهرنشینی در ایران
•    شناسایی، ایجاد و ارتقای شبکه های تأمین خدمات شهری
•    آینده پژوهی در مدیریت شهری
•    تحقق مدیریت یکپارچه شهری بر پایه شبکه یکپارچه اطلاعات شهری
•    الگوهای تدوین راهبردها و برنامه های عملیاتی توسعه شهرها
•    نقش مديريت بحران در كاهش آسيب هاي ناشي از زمينلرزه
•    ارئه راهكارهايي براي اجراي پروژه هاي شهري منطبق بر الگوي BOT
•    تدوين سياست هاي مناسب و برنامه ريزي در راستاي ارتقاي فرهنگ ترافيك در تردد هاي شهري
•    الگوهای توسعه شهری و کاربرد فن آوری های نوین در صنعت ساختمان
•    تحليل شكل مطلوب شهر پايدار ايمن و عوامل و عناصر شكل دهنده شهر
•    مدیریت بحران :
•    تهیه نقشه های آسیب پذیری  یا مناطق پر خطر شهری، روستایی و صنعتی.
•    تعيين خطرات، محاسبه ريسك آن ها و ارائه راهكارهايي براي كنترل و كاهش آن
•    بررسی مديريت ريسك در مديريت موثر بحران در شبكه ريلي كشور
•    انطباق راهكارها با قوانين و مقررات مربوط به محيط زيست و ايمني
•    چگونگي ارتباط و توسعه موازي مديريت بحران و مديريت پروژه
•    بررسی اصول زنجيره بحراني و تاثیر آن در کنترل ريسك ناشي از حوادث غيرمترقبه
•    بررسی بكارگيري فناوري هاي نوين در مديريت بحران و استفاده از نرم افزارهاي جديد در مكان يابي
•    ارائه اهكارهاي كارساز در پيشگيري و جبران خسارات ناشي از بحران هاي محيطي
•    بررسی موانع و محدوديت ها در رابطه با مديريت بحران در نواحي روستايي
•    كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در مديريت بحران زلزله
•    ارايه چارچوبي براي رفع نارسايي مديريت و برنامه‌ريزي بحران و سوانح در مناطق روستايي كشورتعيين‌ نقش و جايگاه لجستيك در مديريت بحران
•    ارائه سيستم اطلاعاتي مديريت بحران براي شهرداري الكترونيك
•    نقش سيستم اطلاعات مديريتي در بحران هاي طبيعي
•    فرهنگ سازي و پرورش نيروي انسانيدر مقابل با هرگونه بحران از جمله زلزله
•    نقش هشدار سيلاب در مديريت بحران سيلاب در كاهش خسارات
•    راهبردهاي پيشگيري از وقوع بحران
•    راهبردهاي آمادگي براي وقوع بحران
•    راهبردهاي مقابله و مواجهه با بحران
•    راهبردهاي بعد از بحران
•    تبيين جايگاه پدافند غيرعامل در مديريت بحران جهت كاهش آسيب پذيري
•    افزايش پايداري به عنوان حلقه مكمل مديريت بحران در تقابل با مخاطرات حال و آينده
•    بررسی چالشهايي بر سر راه مديريت خشكسالي به ويژه مديريت ريسك
•    مدیریت شهرسازی :
•    مدیریت مناسب شهرسازی در راستای کاهش بارترافیکی
•    بررسی تغییر و تحولات جدید در حوزه شهری
•    نوسازی شهری و تهیه نقشه حومه شهر
•    بازسازی تاریخی شهر
•    احداث خیابان‌های امن و یا اصلاح ترافیکی خیابان‌ها
•    استفاده از فضای سبز در طراحی محله‌ها و خانه‌ها نیز تحت مقوله شهرسازی مدرن
•    بررسی اصلاحات در طراحي و ساخت فضاي شهري
•    بالابردن سطح زندگي شهروندان و همچنين بهبود استاندارد‌هاي زندگي
•    تبیین‌ نقش‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ همچون یک‌ برنامه‌ریز
•    بررسی روابط‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ شهری‌ در ارتباط‌ با نظام‌ عمومی‌ برنامه‌ریزی‌
•    بررسی برنامه‌های‌ جامع‌ فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی‌ و مالی‌ لازم‌ برای‌ توسعه‌ کارآمد شهر
•    تبیین‌ نقش‌ اداری‌ - اجرایی‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری
•    تبیین‌ نقش‌ اجرایی‌ مدیریت‌ شهری‌ در قالب‌ نظام‌های‌ شهرداری
•    افت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)
•    شهرسازی نوین و توسعه پایدار
•    سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
•    ناپایداری شهر و عوامل موثر
•    شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار

دریافت پوستر


١١:٠٦ - چهارشنبه ٢٠ فروردين ١٣٩٣    /    شماره : ٤٩٤    /    تعداد نمایش : ٢٥٧٣مطالب علمی
سایر بخش ها