2011 ادواردو سوتو دی مورا

 ادواردوسو تودی مورا متولد نیمه قرن بیستم در پرتغال است . دردانشکده هنرهای زیبا در پورتو، تحصیل در مجسمه سازی را شروع کرد ولی رشته خود را به معماری تغییر داد. در حالی که هنوز یک دانشجو بود فعالیت خود را درزمینه کار بانوئه دینیس آغاز کرد و پس از آن به مدت پنچ سال با آلوارو سیزا ادامه داد. او اغلب به عنوان استاد مهمان به لوزان و زوریخ در سوئیس و همچنین دانشگاه هاروارد در ایلات متحده دعوت شده است. سخنرانی در دانشگاه ها و سمینارها در طول سال ها فرصتی برای تعامل و همکاری با معماران شاخص دیگری چون ژاک هرتزوک و آلدوروسی زا برای او فراهم آورده است . معماری اوگا در رنگ و مصالح تحت تاثیر زادگاهش یعنی پرتغال است، ضمن این که همچون بسیاری دیگر از معماران آمریکای لاتین با استفاده از بتون و حفظ سنت های مدرنیسم و ساختمان های تندیس گون اصرار دارد .

بازار ماهی BESIKTAS
ترکیه،استانبول،2011
معمار: Gokhan Avcioglu & GAD Architecture
کارفرما: Istanbul Besiktas Municipality
پیمان کار: Cedeta Mimarlik
عکاس: Özlem Avcioglu, Ozan Ertug