2010 کازویو ساجیما و ریو نیشی زاوا

 " سانا " گروه مشترک کازویو ساجیما و ریو نیشی زاوا است که در سال 1995 شکل گرفت . این استودیو پیشتاز ساخت نو آورانه در ژراپن است . ساجیما معماری را با دانشگاه زنان ژاپن شروع کرد و پس از تحصیل کارش را از دفتر تویوایتو آغاز کرد . او سال 1987 استودیوی اختصاصی خود را در ترکیه افتتاح کرد که در 1992 به موسسه معماران جوان  تغییر نام داد. و اما ریونیشی زاوا در 1990 با مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه ملی یوکاهاما فارغ التحصیل شد و در1997 دفتر اختصاصی خود را تاسیس کرد. وی علاوه بر این دارای کرسی استادی دردانشگاه ملی یوکوهاما است . مهم ترین عامل در معماری سانا رابطه ساختمان با بستر است . آنچنان که ساختمان را به کوهستانی در منظر تشبیه می کنند که ارتباطی طبیعی با اطرافش دارد که نباید قطع شود . ساختمان های آنها مینی مال و ساده است و روی سبکی ، شفافیت و وجود تاکید می کنند. به دلیل احاطه شان بر معنا ساجیما به عنوان دبیر دو سالانه ونیز 2010 انتخاب شد .

بازار ماهی BESIKTAS
ترکیه،استانبول،2010
معمار: Gokhan Avcioglu & GAD Architecture
کارفرما: Istanbul Besiktas Municipality
پیمان کار: Cedeta Mimarlik
عکاس: Özlem Avcioglu, Ozan Ertug