2005 تام ماین

تام ماین متولد لس آنجلس است و مانند بسیاری از معماران آنجلسی پیرو و دی کانستر اکشن . معماری او به شدت فرمی است . دوران دانشجویی او در دهه 60 به شدت تحت تاثیر موجه آرکیگرام بود و فعالیت های بعدی اش حتی انتخاب نام شرکت و روش اداره آن متاثر از افکار آرکیگرام تفسیر می شود . او در دانشگاه جنوب کالیفرنیا تحصیلات خود را به پایان برد و شرکت مورفسیوس را شکل داد. او از ارکان علمی مرکز کوپریونیون است که خود ساختمان آن را نیز طراحی کرده است . لبوس وودز پس از انتخاب شدن مین برای پرایتزکر در این باره می نویسد :"  روش استثنایی ماین در طراحی رویایی مفاهیم عادی و مرسوم با مفاهیم عجیب و غریب است . به عبارت دیگر مواجهه برنامه های از پیش تعیین شده با خود معماری، به دور از اعمال خودسرانه و بی دلیل ".

بازار ماهی BESIKTAS
ترکیه،استانبول،2009
معمار: Gokhan Avcioglu & GAD Architecture
کارفرما: Istanbul Besiktas Municipality
پیمان کار: Cedeta Mimarlik
عکاس: Özlem Avcioglu, Ozan Ertug