2002 گلن مورکات

پدرش او را به معمار میس ون در روهه و نظریه پرداز هنری دیوید تورو، معرفی کرد که هر دو بر او تاثیر گذاشتند. مورکات فارغ االتحصیل رشته معماری دانشگاه نیوساوت ولز در سال 1961 است . پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی خود، به مدت دو سال، در سال 1964 به سیدنی بازگشت و به کار در دفتر آنچر، مورتلاک و ذموری اندوولی پرداخت . او به مدت پنج سال در این شرکت ها باقی ماند و در نهایت شرکت خود را در سال 1970 تاسیس کرد .

بازار ماهی BESIKTAS
ترکیه،استانبول،2009
معمار: Gokhan Avcioglu & GAD Architecture
کارفرما: Istanbul Besiktas Municipality
پیمان کار: Cedeta Mimarlik
عکاس: Özlem Avcioglu, Ozan Ertug