1996 رافائل مونئو

این معمار اسپانیایی مدرک معماری خود را در سال 1961 از دانشکده معماری دانشگاه مادرید به دست آورده است . او مدیون استاد تاریخ معماری اش ، لئوپولدوتورز با لباس است که تاثیر عمیقی بر پیشرفت و نگاه وی داشته است . پس از آن با معمار فرانسیسکو خاویر سانز داویزا کارش را شروع کرد . اودر بسیاری از نقاط جهان معماری تدرسی کرده است . امروز در مدرسه معماری هاروارد صاحب کرسی است . بیانیه هیئت داوری جایزه شاهزاده آستوریاس درباره او می گوید : " او معماری با دامنه فعالیت جهانی که فضاهای شهری را با معماری خود غنی می کند . امضای اودر هر اثرش مشهود است ، تلفیق همزمان زیبایی شناسی و کارکردگرایی ، خصوصاً در فضاهای داخلی باز که با طراحی دقیق برای فرهنگ و مفهوم کار می کنند ". 

بازار ماهی BESIKTAS
ترکیه،استانبول،2009
معمار: Gokhan Avcioglu & GAD Architecture
کارفرما: Istanbul Besiktas Municipality
پیمان کار: Cedeta Mimarlik
عکاس: Özlem Avcioglu, Ozan Ertug