آندو 1995

آندو که متولد اوزاکای ژاپن است در سالهای 1962-1969 تعالیم خود آموخته و غیر آکادمیک خود را به عنوان یک معمار با سفرهای آموزشی به اروپا امریکا و افریقا و مطالعه بر روی خانه های فرانک لوید رایت ، لو کوربوزیه ، میس وندروهه ، لوییس کان و کارهای مدرنیسم قدیمی تکمیل کرد . او با بازگشت از سفرها در سال 68 دفتر معماری خود را افتتاح کرد و اولین تجربه های معماری اش را در سال 69 در اوزاکا آغاز کرد و تتا کنون بیش از 150 پروژه معماری را طراحی کرده است . ا. با نفوذترین معماران پست مدرن نسل دوم ژاپن محسوب میشود. معماری او بشدت تحت تاثیر فرهنگ و سنتهای ژاپنی است و آنچنان که خود میگوید آنها را چون شعرهای هایکو طراحی میکند : تاکید بر نیستی و فضاهای تهی برای نشان دادن زیبایی سادگی.

بازار ماهی BESIKTAS
ترکیه،استانبول،2009
معمار: Gokhan Avcioglu & GAD Architecture
کارفرما: Istanbul Besiktas Municipality
پیمان کار: Cedeta Mimarlik
عکاس: Özlem Avcioglu, Ozan Ertug