فومی هیکوماکی 1993

ماکی متولد توکیو است و دردانشگاه همین شهر همراه با کنزو تانگه تحصیل کرد و کارشناسی خود را در رشته معماری در سال 1952 دریافت کرد . یک سال بعد را در آکادمی هنر کرن بوکبولوم فیلد هیلز در میشیگان به سر برد پس از اتمام کارشناس ارشد در رشته معماری در مدرسه طراحی ذانشگاه هاروارد ، سال های ابتدایی فعالیت خود را در شرکت های اسکیدمور ، اوینگز مریل ، نیویورک و جکسون و همکاران گذارند . در سال 1956، به عنوان دستیار استاد معماریدر دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس ، فعالیت کرد . او ازسال 1962 تا 1965 به مدرسه معماری هاروارد پیوست .

بازار ماهی BESIKTAS
ترکیه،استانبول،2009
معمار: Gokhan Avcioglu & GAD Architecture
کارفرما: Istanbul Besiktas Municipality
پیمان کار: Cedeta Mimarlik
عکاس: Özlem Avcioglu, Ozan Ertug