1990 آلدوروسی

او یکی از با نفوذ ترین معماران در طول دوره 1972-1988 بود که درسه حوزه مختلف تئوری ، ترسیم و معماری شهرتی جهانی داشت . او پس از دریافت درجه دکتری در سال 1959 از دانشگاه پلی تکنیک میلان ، به عنوان دستیار آموزشی با معماران مشهوری چون کواترونی و آیمونینو کار کرد . آلدوروسی در سال 1965 عضو هئیت علمی مدرسه معماری میلان و دانشگاه و نیز شد . وی در 1966 کتاب " معماری شهر " را منتشر کرد که در آن فقدان درک شهر درفرایند طراحی معماری را مورد انتقاد قرار داد. او برای شهر به عنوان موجودیتی که در طول زمان شکل گرفته است احترام قایل است و اعتقاد دارد خاطرات شهری از دریچه بناهای تاریخی دریافت می شوند و این بناها هستند که ساختار شهر را تعیین می کنند . روسی با جسب و جو در خلاقیتی نو و مداوم در اشکال هندسی برای بهبود عناصر ثابت معماری تلاش کرد . داوران جایزه پرایتزکر از او با عنوان "  شاعری که اتفاقی معمار شد " نام برده اند .

بازار ماهی BESIKTAS
ترکیه،استانبول،2009
معمار: Gokhan Avcioglu & GAD Architecture
کارفرما: Istanbul Besiktas Municipality
پیمان کار: Cedeta Mimarlik
عکاس: Özlem Avcioglu, Ozan Ertug