1988 گوردن بانشفت

بانشفت متولد اوایل قرن بیستم در بوفالو ، نیویورک، از معماران شاخص عصر مدرن بود. او تحصیل کرده دانشگاه ام آی تی بود و مدتی در اسکیدمور ،اوینگز، مریل کرد . چون بسیاری از معماران عصر مدرن اونیز به شدت تحت تاثیر میس ون در روهه و لوکوربوزیه بود. از نمونه آثار او می توان موزه و کتابخانه لیندون بنیز جانسون را نام برد . او در مراسم دریافت جایزه پرایتزکر گفت " از سال 1928 که وارد مدرسه معماری دانشگاه ام آی تی شدم ، سفر من آغاز شد . امروز  60 سال بعد از آن روز ،از طرف خانواده پرایتزکر و هئیت داوران برای این جایزه پر افتخار انتخاب شده ام این مهم ترین اتفاق زندگی معمارانه من است . همین "

بازار ماهی BESIKTAS
ترکیه،استانبول،2009
معمار: Gokhan Avcioglu & GAD Architecture
کارفرما: Istanbul Besiktas Municipality
پیمان کار: Cedeta Mimarlik
عکاس: Özlem Avcioglu, Ozan Ertug