1988 اسکار نیمایر

نیمایر متولد ریودوژانیرو است و در همین شهر در سال 1934 از مدرسه هنر های زیبا درجه مهندسی معماری دریافت کرد . نیمایر در نیمه دهه 1940 از شاگردان لوکوربوزیه بود . او در اوایل دهه 1980 در دفتری در مرکز شهر ریودوژانیرنیرو مشغول کار شد . معروف است که بالای میز کار او این جمله نقش بسته بو :" جهان را باید تغییر داد " یکی از کار های مشترک او با لوکوربوزیه ، طراحی ساختمان ماندگار سازمان ملل متحد در نیویورک است که با این طرح شهرتی جهانی یافت . اما مهم ترین فعالیت او معماری ساختمان های اصلی و مهم شهر برازیلیا است . او علاوه بر معماری از مبارزان ضد استعماری و سوسیالیست  و همگام با فیدل کاسترو بود . او تا پایان عمر 600 بنای معماری خلق کرد .

بازار ماهی BESIKTAS
ترکیه،استانبول،2009
معمار: Gokhan Avcioglu & GAD Architecture
کارفرما: Istanbul Besiktas Municipality
پیمان کار: Cedeta Mimarlik
عکاس: Özlem Avcioglu, Ozan Ertug