گاتفرید بوهم 1986

او پسر بوهم ، یکی از معتبرترین معماران کلیساهای کاتولیک روم و ساختمان کلیسا در اروپا است . حرفه دانشگاهی خود را درسال 1942 آغاز و مدرک خود را 1946  دریافت کرد . برای یک سال دیگر تحصیلات خود را در رشته مجسمه سازی در آکادمی هنر های زیبای مونیخ ادامه داد. این آموزش بر فرآیند طراحی و ملینگ ،  در معماری او بسیار موثر بوده است . او  در دفتر پدرش به عنوان یک دستیار معمار از 1947 تا 1950 کار کرده است . بسیاری او را ترکیبی ازیک معمار اکسپر سیونیستی و یک پیرلو مکتب باهاوس می دانند ولی ترجیح می دهد خودش را کسی معرفی کند که بین گذشته و آینده ، جهان معنا و جهان فیزیکی و بین ساختمان محیط شهری ارتباط برقرار می کند .

بازار ماهی BESIKTAS
ترکیه،استانبول،2009
معمار: Gokhan Avcioglu & GAD Architecture
کارفرما: Istanbul Besiktas Municipality
پیمان کار: Cedeta Mimarlik
عکاس: Özlem Avcioglu, Ozan Ertug