1981 جمیز استلینگ

به عقیده بسیاری استرلینگ که متولد گلاسکوی انگلستان است ، معمار برتر و مبتکر بی نظیر نسل پس از جنگ جهانی است. استرلینگ در دانشکده معماری دانشگاه لیورپول تحصیل و همکاری خود را  باJames gowanدرسال 1956 در لندن آغاز کرد. در طول یک دوره هفت ساله آنها طراحی برخی از مهم ترین پروژه های آن زمان را به عهده داشتند، به ویژه خانه باغ های آپارتمانی در هام کامان (1955-1958) ساختمان مهندسی سیمنال دردانشگاه لستر(1959-19963) و ساختمان تاریخ دانشگاه کمبریچ (1964-1967) استرلینگ در سال 1971، همکاری خود را با مایکل و ویلفورد آغاز کرد و از نقطه به بعد، مقیاس و تعدادی از پروژه های خود را که شامل موزه ها ،گالری ها، کتابخانه ها ، و تئاتر بود گسترش داد.

بازار ماهی BESIKTAS
ترکیه،استانبول،2009
معمار: Gokhan Avcioglu & GAD Architecture
کارفرما: Istanbul Besiktas Municipality
پیمان کار: Cedeta Mimarlik
عکاس: Özlem Avcioglu, Ozan Ertug