حسین پر همت

 

   حسین پرهمت
   متولد 1326 مشهد

 

 

 

 

سوابق تحصیلی:
•    اخذ مدرك كارشناسی ارشد معماری از دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه ملی ایران 1352
•    دوره مدیریت استراتژیگ سازمان مدیریت صنعتی
عناوین و سمت ها:
•    عضو كانون فارغ التحصیلان معمار دانشگاه ملی ایران
•    عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران
مشاغل و مسئولیت ها:
•    مهندس طراح ناظر، وزارت تعاون و امور روستاها، زاهدان و گیلان 1353-1352
•    طراح پروژه های شهرسازی و مسكونی، شركت فنوج، زاهدان 1354-1353
•    سرپرست مهندسین مقیم پروژه آبیاری و كشاورزی سرخس و معمار ارشد پروژه، شركت پنگوگ، تهران، سرخس، مهاباد 1356-1354
•    مدیر پروژه و سرپرست كارگاه پروژه بیمارستان مركز جامع روانی و معتادین، شركت اتانش، اهواز 1359-1356
•    مدیر پروژه و سرپرست كارگاه پایگاه دریایی بوشهر، شركت هدیش، بوشهر 1363 - 1360
•    مدیر دفتر فنی شركت هدیش، بوشهر، بندرعباس و جزیره خارك 1365 - 1363
•    سرپرست پروژه ها و مدیرعامل شركت شاهدین (بنیاد شهید انقلاب اسلامی) تهران 1373-1365
•    عضو هیات مدیره شركت های پاركت و كوره، تهران 1374-1368
•    سرپرست دفتر فنی و قائم مقام مدیرعامل شركت عمران قسم 1375-1374
•    مدیرعامل شركت عمران قشم 1381-1375
•    رئیس هیات مدیره شركت دریابانان جنوب 1379-1378
•    رئیس هیات مدیره شركت تخته شهید باهنر 1380-1379
•    نایب رئیس هیات مدیره شركت مهندسین مشاور پیمان غدیر 1381-1380
•    عضو هیات مدیره و سرپرست شركت مهندسی و ساختمانی صبا نفت 1384-1380
فعالیت ها:
•    مدیر طراحی كارخانه نان قدس رضوی، مشهد
•    طراحی و نظارت مجتمع آموزشی دخترانه تزكیه
•    طراحی مجتمع ورزشی تفریحی هوانیروز، لویزان
•    طراحی و نظارت عالیه بر پروژه های مجتمع آموزشی امام صادق (ع)
•    طراحی و اجرای پروژه هنرستان دخترانه بم، بنیاد خیریه پاپلی خلعتبری
•    طراحی پروژه خوابگاه دختران دانشجو در اردكان یزد
آثار تالیفی:
•    تحقیق در ساختار نوین مدیریت در مجتمع های تجاری (مدون)
•    تحقیقات مربوط به ایجاد سوپرماركت دریایی در منطقه آزاد قشم (سلخ) جهت خدمات به تانكرهای نفت كش و سكوهای نفتی

مطالب علمی
سایر بخش ها