علی کرمانیان

 

   علی كرمانيان

   متولد 1344

 

 

 

 

 

«علی كرمانيان» متولد شهريور 1344 د ر تهران
 سوابق آكادميك:
 1369 فوق ليسانس معماری از مدرسه‌ی معماری Bartlett دانشگاه UCL لندن با رتبه‌ی ممتاز
1369 تدريس به عنوان دستيار در دانشكده‌ی PCL لندن
1370 تدريس در دانشگاه آزاد تهران مركز
1371 مدير گروه معماری دانشگاه آزاد تهران مركز
1372 برگزار كننده و عضو هيئت داوران اولين مسابقه‌ی معماری دانشجويی كشور

سوابق حرفه‌ای:
1367-1370 كا ر در دو دفتر معماری Price و Dusek در لندن
1370 تاسيس دفتر معماری علی كرمانيان و همكاران در تهران با فعاليت‌های طراحی، نظارت و مديريت اجرای پروژه‌های معماری
1380 منتب هيئنت داوران جايزه‌ی بزرگ معمار
1383 منتخب هيئت داوران جايزه‌ی بزرگ معمار
1383 رتبه‌ی چهارم مسابقه‌ی شهرداری بم

ساير فعاليت‌ها:
1370 تحقيق در زمينه‌ی آموزش معماری
1374 تحقيق در زمينه‌ی شكل‌گيری معماری و شهرسازی تهران
1377 تحقيق و بررسی در زمينه‌های «هويت و معماری» و «نقد»
1380 مشاركت در ساخت فيلم سينمايی سفره‌ی ايرانی با كيانوش عياری
1381 مشاركت در ساخت فيلم سينمايی سفر مردان خاكستری با اميرشهاب رضويان
1382 عضو فعال گروه پروژه‌ی بم
1383 دبير مسابقه‌ی بين‌المللی آتی سنتر
1383 عضو جامعه‌ی مهندسان معمار ايران با فعاليت در گروه‌های فرهنگی «تيم تهران» و «نظام معماری»

مطالب علمی
سایر بخش ها