بهرام شکوهیان

   فارغ التحصیل معماری از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران

بهرام شکوهیان: فارغ التحصیل معماری از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران می باشد و دارای سابقه کار در دفاتر معماری است. هم اینک مدیر دفتر معماری پادیاوپارت است. طرحهای او در مسابقات زیادی رتبه کسب کرده اند.