چگونه در مسابقات معماری شرکت کنیممسابقات معماری یکی از راه های معرفی، کسب اعتبار و یادگیری مهارت هاست. حضور در یک مسابقه، یک تمرین معماری است که موفقیت در آن انرژی و اعتماد به نفس ویژه ای به دانشجویان معماری می بخشد.
ما قصد داریم در این سمینار در خصوص چگونگی شرکت در مسابقات معماری با شما به گفتگو بنشینیم و با پیدا کردن #هم-تیمی های خوب مسابقه ای بین المللی را شرکت کنیم.
نام و نام خانوادگی : *
تلفن : *
ایمیل : *
دانشگاه : *
رشته تحصیلی : *
مقطع تحصیلی : *
ترم تحصیلی : *
شغل : *
زمینه علاقه مندی : *
نحوه اطلاع :مطالب علمی
سایر بخش ها