سه شنبه های دست آزادسه‌شنبه‌‌های دست‌آزاد

ساعت 14-18

��از چهارم تیرماه

7سال متولی،7رتبه #یک

�� #رایگان برای همه

��مرکز معماری ایران

☎تماس:۴۳۹۱۳۰۰۰
��داخلی106

��دپارتمان شهرسازی

⚜مرکز معماری ایران

دپارتمان شهرسازی همراه شما تا آخرین گام...

@ArshadShahrSazi
نام و نام خانوادگی : *
تلفن : *
ایمیل : *
دانشگاه : *
رشته تحصیلی : *
مقطع تحصیلی : *
ترم تحصیلی : *
شغل : *
زمینه علاقه مندی : *
نحوه اطلاع :مطالب علمی
سایر بخش ها