مقالات معماری


توسعه سامانه بام سبز بر اساس معيارهاي توسعه پايدار در ايران
موضوع بام سبز در كشور ما موضوع جديدي نيست اما سامانه بام سبز موضوعي جديد مي باشد كه مزاياي مربوط به آن در گرو استفاده گسترده و كلان آنها مي باشد. هدف این مقاله استفاده از معيارهاي توسعه پايدار جهت توجيه پذير نمودن سامانه هاي سبز در ايران ميباشد.
 ١٣:٢٩ - يکشنبه ٢ تير ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازشناسی گرای شهای تجدید حیات گرایانه
مقاله حاضرمیکوشد آثار طراحی شده در معماری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. نتیجۀ پژوهش مستند به نمونۀ اولیه شامل دویست اثر، و نمونه ای تفصیلی مشتمل بر پنجاه اثر، از آثار معماری معاصر ایران است.
 ١٣:٢٧ - يکشنبه ٢ تير ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
از نقش جهان تا کامپیدولیو
اين مقاله با مطالعه تطبيقي شيوه شهرسازي رنسانس و مكتب اصفهان دوره صفويه، پاسخي مشترك برخواسته از نيازهاي انساني يافت. ابتدا نحوه توسعه و گسترش اصفهان دوره صفويه و رم دوره رنسانس مقايسه و سپس ارتباط مراكز قدرت سياسي با مراكز مذهبي بررسي شده است . بررسي تناسبات و محاوره فضايي اجزا و عناصر شكل دهنده و بررسي تطبيقي نگرش معنا گرايانه در طراحي دو ميدان تبيين قالب هاي مشترك مراتب عالي و روحاني هنر خواهد بود.
 ١٣:٢٣ - يکشنبه ٢ تير ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
بررسي موقعيت و وضعیت حمامهاي تاريخي شهر تبريز
هدف اين مقاله بررسي موجوديت و موقعيت حمام هاي تاريخي شهر تبريز است. قصد اين نوشته بررسي معماري حمام هاي تاريخي نيست. اين تحقیق به شناسایی اولیۀ حمام هاي تاریخی تبريز اختصاص دارد. بررسی موجوديت و اوضاع حما مهاي قديمي شهر و نام و قدمت و موقعيت فعلي آنها.
 ١٤:٥١ - شنبه ٢٥ خرداد ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
بررسي تطبيقي آثار معماري اسلامي
نگارندگان در اين مقاله به اين نتيجه رسيدند كه :معماري برج هاي دوقلوي مالزي نخست از منار قطب در طراحي بدنه سود جسته است . همچنين، در طراحي بدنه منار قطب از منار جام، برج قابو س بن وشمگير و آرامگاه علي آباد اقتباس شده است . شكل كلي پلان و نحوه طراحي بدنه برج هاي مذكور تأثير اين سير تحول را در شكل و فرم بدنه برج هاي دوقلو به خوبي نشان مي دهد.
 ١٤:٤٥ - شنبه ٢٥ خرداد ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 صفحه بعدی >>