اخبار > خانه ای در زیر زمین


  چاپ        ارسال به دوست

خانه ای در زیر زمین

گروه معماران BCHO خانه اي مدفون شده در زمين را در سئول كره به افتخار شاعر متوفي كره اي به نام Yoon Dong_joo يون دانگ جو كه اشعار زيبايي در بارة آسمان، زمين و ستارگان نوشته بود ساخته و تكميل كردند. خانه زيرزميني Earth House خانه اي آسماني است. اين خانه مسكوني بتني داراي دو حياط خاكي است كه تمام اتاق ها به آنها راه دارند. در ديوارهاي گلي خانه خاك حفاري شده ، و در ديوارهاي بتني حياط چوب درخت كاج اين مجل به كار رفته است. كانون توجه اين خانه بيشتر بر رابطه نخستين بين انسان و طبيعت مي باشد و با توجه دقيق به كارآيي ساختماني و احساس جسماني ما ساخته شده است. اين جعبه بتني 14 متر در 17 متر مدفون شده در زمين شامل 6 اتاق 1_pyeong ، دو حياط خاكي ، يك آشپزخانه كوچك، اتاق مطالعه، دو اتاق استراحت، حمامي با وان چوبي و سرويس بهداشتي است. تمام اتاق ها مجاور يكديگرند و مستقيماْ به حياط باز مي شوند. و"خانه كوچك" به حياط رو به آسمان باز مي شود.تناسبات اتاق ها به گونه ای است كه يك انسان بالغ بتواند به راحتي در آن دراز بكشد. اتاق ها مي توانند به هم وصل شده و يك اتاق بزرگتر را تشكيل دهند. درهاي آن كوچك هستند و وارد شدن به خانه مستلزم خم كردن بدن است. فشارهاي جانبي كه از زمين به چهار طرف ساختمان وارد مي شود به وسيله ديوار بتني ضخيم، بام مسطح و صفحه زير ستون تقويت شده است. در مركز ديواري كه صفحات ساختماني را تقويت مي كند يك ستون فلزي مخفي وجود دارد. ديوارهاي گلي تمام تقسيمات فضايي داخلي و ديوارهاي رو به حياط را تشكيل مي دهند. خاك استفاده شده در ديوارها از خاكبرداري محل به دست آمده . آز آنجائيكه درجه چسبندگي خاك موجود پايين بود، مقدار كمي سيمان سفيد و آهك به آن افزوده شد تا ديوارها بعداٌ راحت تر به خاك تبديل شوند. در گوشه هاي حياط چهار آبرو براي زهكشي تعبيه شده اند. و در آن يك سيستم خنك كننده مركزي و سيستم گرمايش از كف در زير خاك كوبيده شده و كف سيماني مورداستفاده قرار مي گيرد. تركيبي از لوله هاي خنك كنندة غير فعال و حرارت مركزي در اطراف ساختمان مدفون در زير زمين ،دما را در تابستان خنك و در زمستان گرم نگه مي دارد. درخت كاجي كه از محوطه بريده شده به حلقه هايي با ضخامت 80 ميليمتر برش زده شده و در ديوار هاي بتني حياط جا سازي شده طوريكه با فاسد شدن و گذشت زمان ميزبان گياهان كوچك و زندگي جديد باشد. در سايبان چوبي در ورودي خانه كوچك از سيم هاي كششي 39 ميليمتري استفاده شده است. الوار بازيافت شده به قطعات پهن 30 در50 ميليمتر بريده شده و با تسمه فلزي به هم وصل شده اند تا مصالح را نگه دارند. تمام مبلمان داخلي و كمدهاي لباس از چوب هاي باز يافتي درهاي بزرگ كره اي ساخته شده اند. از آتجاييكه اشعار Yoon يون بيانگر اميد به آينده از خطر بزرگي است كه او تلاش مي كرد از طريق خودداري و خود انديشي بر آن فائق شود، اميد ما بر اين است كه اين خانه زير زميني Earth House جايي باشد كه كه ما مادامي كه در عصر حاضر زندگي مي كنيم بتوانيم بر خود تاْملي داشته باشيم.

معمار: بي يونگ سو چو Byoungsoo Cho

گروه پروژه: Hongjoon Yang, Woohyun Kang, Taehyun Nam

مكان : 789-55,Sugok2-ri,Jipyeong-myeon,Yangpyeong-gun Gyeonggi-do,korea١٥:٠١ - جمعه ٢٤ خرداد ١٣٩٢    /    شماره : ٧٢    /    تعداد نمایش : ٢٩٤٥مطالب علمی
سایر بخش ها